نامۀ چارلی چاپلین به دخترش جرالدین :

نامۀ چارلی چاپلین به دخترش جرالدین :

 

         چارلی چاپلین هنرمند بزرگ سینما، سینماگری که در آثارش به انسان ارج نهاد و فساد و تباهی را با طنز گزنده اش به باد انتقاد گرفت، آن هنگام که دخترش در پاریس به کار آموختن هنر اشتغال داشت نامه ای بدو نوشت که در حیطۀ ادبیات یکی از    باارزش ترین نوشته هاست. این نوشته، سرشار از نکته های هشدار دهنده است به انسان عموماً، و به دختران و زنان خصوصاً، در باب زندگی و زیستن شرافتمندانه:

 

          جرالدین، دخترم! از تو دورم، ولی یک لحظه تصویر تو از دیدگانم دور نمی شود امّا تو کجایی؟ در پاریس روی صحنۀ تآتر پرشکوه شانزه لیزه... این را می دانم و چنان است که گویی در این سکوت شبانگاهی آهنگ قدمهایت را می شنوم. شنیده ام نقش تو در این نمایش پرشکوه، نقش آن دختر زیبای حاکمی است که اسیر خان تاتار شده است.

          جرالدین! در نقش ستاره باش، بدرخش، امّا اگر فریاد تحسین آمیز تماشاگران و عطر مستی آور گلهایی که برایت فرستاده اند، ترا فرصت هشیاری داد، بنشین و نامه ام را بخوان... من پدر تو هستم. امروز نوبت توست که هنرنمایی کنی و به اوج افتخار برسی، امروز نوبت توست که صدای کف زدنهای تماشاگران گاهی تو را به آسمانها ببرد. به آسمانها برو ولی گاهی هم روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن، زندگی آنان که با شکم گرسنه در حالیکه پاهایشان از بینوایی می لرزد هنرنمایی می کنند؛ من خود یکی از ایشان بودم.

          جرالدین، دخترم! تو مرا درست نمی شناسی. در آن شبهای بس دور، با تو   قصّه ها بسیار گفتم، امّا غصّه های خود را هرگز نگفتم، آن هم داستانی شنیدنی است. داستان آن دلقک گرسنه که در پست ترین صحنه های لندن آواز می خوانَد و صدقه   می گیرد، این داستان من است. من طعم گرسنگی را چشیده ام، من درد نابسامانی را کشیده ام، و از اینها بالاتر رنج حقارت آن دلقک دوره گرد که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زند امّا سکّة صدقۀ آن رهگذر غرورش را خرد نمی کند را نیز احساس کرده ام. با این همه زنده ام و از زندگان پیش از آنکه بمیرند حرفی نباید زد. داستان من به کار نمی آید از تو حرف بزنم، به دنبال نام تو نام من است، چاپلین.

          جرالدین، دخترم! دنیایی که تو در آن زندگی می کنی، دنیای هنرپیشگی و موسیقی است. نیمه شب آن هنگام که از سالن پرشکوه تآتر بیرون می آیی، آن ستایشگران ثروتمند را فراموش کن ولی حال آن رانندۀ تاکسی را که تو را به منزل    می رساند بپرس، حال زنش را بپرس و اگر پولی برای خرید لباس بچّه نداشت، مبلغی پنهانی در جیبش بگذار... به نمایندة خود در پاریس دستور داده ام فقط وجه این نوع خرجهای تو را بی چون و چرا بپردازد امّا برای خرجهای دیگرت، باید برای آن    صورت حساب بفرستی...

          دخترم، جرالدین! گاه و بیگاه با مترو و اتوبوس، شهر را بگرد، مردم را نگاه کن، زنان بیوه و کودکان یتیم را بشناس و دست کم روزی یکبار بگو: من هم از آنها هستم. تو واقعاً یکی از آنها هستی، نه بیشتر... هنر قبل از آنکه دو بال پرواز به انسان بدهد اغلب دو پای او را می شکند... وقتی به مرحله ای رسیدی که خود را برتر از تماشاگران خویش بدانی همان لحظه تآتر را ترک کن و با تاکسی خود را به حومة پاریس برسان. من آنجا را خوب می شناسم، آنجا  بازیگرانی همانند خویش را خواهی دید که از قرن ها پیش زیباتر از تو، چالاکتر از تو و مغرورتر از تو هنرنمایی می کنند. امّا در آنجا از نور خیره کنندۀ نور افکن های تآتر شانزه لیزه خبری نیست. نورافکن کولی ها تنها نور ماه است. نگاه کن آیا بهتر از تو هنرنمایی نمی کنند؟ اعتراف کن، دخترم... همیشه کسی هست که بهتر از تو هنرنمایی کند و این را بدان که هرگز در خانوادة چارلی چاپلین کسی آنقدر گستاخ نبوده است که یک کالسکه ران یا یک گدای کنار رود سن یا کولی هنرمند حومة پاریس را ناسزایی بگوید...

          دخترم، جرالدین! چکی سفید برای تو فرستادم که هر چه دلت می خواهد بگیری و خرج کنی ولی هر وقت خواستی دو فرانک خرج کنی با خود بگو سوّمین فرانک از آن من نیست؛ این مال یک مرد فقیر گمنام باشد که امشب به یک فرانک احتیاج دارد. جستجو لازم نیست. این نیازمندان گمنام را اگر بخواهی همه جا خواهی یافت. اگر از پول و سکّه برای تو حرف می زنم برای آنست که از نیروی فریب و افسون پول، این فرزند شیطان، خوب آگاهم... من زمانی دراز در سیرک زیسته ام و همیشه و هر لحظه برای بندبازان روی ریسمانی بس نازک و لرزنده، نگران بوده ام. امّا دخترم! این حقیقت را بگویم که مردم بر روی زمین استوار و گسترده بیشتر از بندبازان روی ریسمان نااستوار سقوط می کنند.

          دخترم، جرالدین! پدرت با تو حرف می زند، شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان ترا فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است... روزی که چهرة زیبای یک اشراف زادة   بی بند و بار ترا بفریبد، آن روز است که بندباز ناشی خواهی بود؛ بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. از این رو دل به زر و زیور مبند. بزرگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد... امّا اگر روزی دل به مردی   آفتاب گونه بستی، با او یکدل باش و براستی او را دوست بدار و معنی این را، وظیفه خود در قبال این موضوع بدان. به مادرت گفته ام که  در این خصوص برای تو نامه ای بنویسد، او بهتر از من معنی عشق را می داند، و برای تعریف عشق که معنی آن یکدلی است شایسته تر از من است ...

          دخترم! هیچکس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمی توان یافت که شایستۀ آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند... برهنگی، بیماری عصر ماست؛ به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است.         

          دخترم، جرالدین! برای تو حرف بسیار دارم ولی به موقع دیگر می گذارم و با این پیام نامه ام را پایان می بخشم: «انسان باش؛ پاکدل و یکدل، زیرا که گرسنه بودن، صدقه گرفتن و در فقر مردن، هزار بار قابل تحمّل تر از پست و بی عاطفه بودن است.»

                                                                                                    ـ چارلی چاپلین

                                                                                                           پدر تو

/ 4 نظر / 46 بازدید
حصاری

سخنان کوتاه زیبا ودلنشین ازعلی نوشادی شبستری: محمد(ص) خاتِم نبوت و خاتَم انسانیت است. علی نوشادی شبستری‌ بهترین نسخه دردمندان تجویز امید در دلهای نا امیدشان است. علی نوشادی شبستری گوارایی جوی ازچشمهء آنست و سر چشمهء پاکی هاو زدودن گناه، نماز بی ریا ست. علی نوشادی شبستری آنچه هستیم ده درصد توان ماست. با صد در صد چه از ماست. علی نوشادی شبستری بترس !از شیشه گری که خرده شیشه زیادی دارد. علی نوشادی شبستری سرانجام جاری شدن قطرات عشق نزول باران رحمت است. علی نوشادی شبستری‌ مکث، پایان رقص زندگیست. علی نوشادی شبستری‌ تنها داعی مباش ساعی هم باش. علی نوشادی شبستری‌ دریا ریا کارنیست چرا که مرواریدهایش را در قلبش نگه می دارد. علی نوشادی شبستری‌ افکار مثبتِ جاری و ساری، زاینده رودند. علی نوشادی شبستری‌ صِله پایان فاصله است. علی نوشادی شبستری‌ امروزه اگر خاکی باشی رویت آسفالت می کشند. علی نوشادی شبستری قطره ای باش که دریا تشنه ات باشد. علی نوشادی شبستری قناعت، دروازه مناعت است. علی نوشادی شبستری عشق، ترانه زندگی و موسیقی ریتم آن است. علی نوشادی شبستری با زندگی انگلی، هیچ گُلی نخواهیم کاشت. علی نوشادی شب

بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345387201.82

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1154760207

فرید

با عرض سلام و خسته نباشید از ظاهر وبلاگتان این طور به نظر می رسد که برای آن زحمت کشیده اید ما هم می خواهیم شما را در این زمینه یاری برسانیم شما یقینا محدودیت هایی که یک وبلاگ دارد را به خوبی می دانید با این حال بد نیست مجددا آنها را با هم مرور کنیم: وجود یک تبلیغ ناخواسته و نامربوط با محتوای وبلاگ محدودیت در قالب های وبلاگ نداشتن فضای مناسب برای قرار دادن فیلم و عکس و فایل و ... سخت بودن افزودن یک امکان ساده، مانند نظرسنجی،آمارگیر جدید و ... عدم پشتیبانی از امکانات پیشرفته تر با این حال راهی ساده برای حل تمامی این مشکلات وجود دارد تبدیل وبلاگ به سایت به آدرس سایت مراجعه کنید و مراحل را دنبال نمایید و ظرف 24 ساعت از تمامی این مشکلات برای همیشه خلاصی پیدا کنید موفق باشید 1945925408